Verleden tot heden

 In 1895 werd in Geistingen de ‘Boerengilde’ opgericht. Deze Gilde sloot op 08 maart 1914 aan bij de
‘Dienst voor Toezicht’ van de Belgische Boerenbond. Het hoofddoel van de gilde was het gezamenlijk
aankopen van meststoffen en zaaigoed tegen een voordelige prijs. 

De toenmalige burgemeester van Ophoven – Geistingen, de heer Jan Rutten werd de eerste voorzitter.

In Geistingen waren er in die tijd een groot aantal landbouwbedrijven. De landbouw was toen nog een
belangrijke bron van inkomsten voor de meeste dorpsbewoners.

 In de twintigste eeuw is er echter veel veranderd. De kleine landbouwbedrijven waren niet meer rendabel en moesten afhaken. De dorpsbewoners zochten een baan in
de koolmijnen,
in de bouw of in de opkomende industrie. De Landelijke Gilde verloor hierdoor haar leden en werd, hetgeen men noemt, een ‘slapende’ vereniging.

 In 1990 kwam er een kentering. Onder impuls van enkele volhardende dorpsgenoten kwam de hergeboorte.
Het is gevaarlijk om namen te noemen maar, Theo Dirckx, Rob Dirkx, Peter Silkens en Luc Vandewaerde behoorden zeker tot de initiatiefnemers.
Zij begonnen activiteiten te organiseren voor, hooguit een twintigtal leden. De eerste activiteit was een bedrijfsbezoek aan de Post, namelijk
aan het postsorteercentrum Hasselt X.

 De Gilden van Ophoven en Kessenich kwamen niet tot een gelijkaardige ‘revival’ en zij besloten om aan te sluiten bij de gilde van Geistingen.

 Onze Landelijke Gilde groeide uit tot een bloeiende vereniging die nu meer dan honderd leden telt.

 Onze belangrijkste activiteiten ten voordele van de dorpsgemeenschap zijn het organiseren van het
‘fakkelen’ en van het ‘sinterklaasfeest’ voor de kinderen.

 Wij zijn fier dat we ook enkele grotere activiteiten mochten organiseren. Wij waren de eerste gilde in
Vlaanderen die het inmiddels traditioneel geworden ‘Dorp in de Kijker’ organiseerde. Ook de ‘Groenteroute’ was een primeur en meer recent veroverden we
vele Geistinger harten met de organisatie van de eerste ‘verlichte sneukeltocht’.

Voor deze grote activiteiten kregen we telkens de zeer gewaardeerde medewerking van de
Geistinger KVLV dames.

 Voor onze leden organiseren we minstens één activiteit per maand. Wij durven daarom zonder schroom
te zeggen dat de Landelijke Gilde Geistingen een vereniging is

 “leeft”.