Geistingen, maart 2020.

Aan alle inwoners van Geistingen,

De Landelijke Gilde van Geistingen nodigt alle geïnteresseerden uit op een avondje film over gebeurtenissen in, door en van mensen uit Geistingen. De getoonde filmfragmenten zullen een bloemlezing zijn uit het rijke archief van een lid van de Landelijke Gilde. Hij heeft alle evenementen en organisaties in Geistingen (en omstreken) vastgelegd en wil deze nu delen. Wij hebben deze mogelijkheid aangegrepen om enerzijds een goed doel te steunen, en anderzijds willen we op deze avond onze vereniging nog eens voorstellen aan alle inwoners.


Wij richten deze avond in op vrijdag 27 maart 2020 in het Gemeenschapshuis van Geistingen, en de voorstelling begint stipt om 20 u. Voor deze voorstelling vragen we een toegangsprijs (€1 pp voor leden LG en hun inwonende gezinsleden, niet-leden betalen €2 pp). Het totaalbedrag van de inkom zal integraal gebruikt worden voor het Klimaatbos in Geistingen.

Voor, tijdens en na de voorstelling zullen er dranken te verkrijgen zijn aan democratische prijzen. De opbrengst van de drankverkoop zal gebruikt worden om de bijkomende kosten van zaal, beamer, … te dragen.
Eventuele inwoners die interesse hebben in onze vereniging kunnen op deze avond inlichtingen inwinnen en/of aansluiten bij onze vereniging. Wij organiseren jaarlijks een 18-tal activiteiten. Bij deze activiteiten zitten er een 5-tal kooklessen, trachten we bedrijfsbezoeken te regelen, wandelingen, BBQ, tweejaarlijks een mannenweek-end en Sneukeltocht. Een aantal activiteiten (waaronder de Sneukeltocht) worden samen met de ‘Ferme’ vrouwen georganiseerd. Personen die eventueel een bedrijfsbezoek kunnen regelen of ideeën hebben kunnen dit laten weten via : lggeistingen@gmail.com
Op bovenstaande foto staan enkel de deelnemers aan ons laatste mannenweek-end in Giethoorn.
Iedereen hartelijk welkom,


De leden en het bestuur Landelijke Gilde Geistingen.